witajpolsko.pl

Blog turystyczny

Jakie skały występują na śląsku
Turystyka

Jakie skały występują na śląsku?

Różnorodność przyrodnicza województwa śląskiego sprawia, że można tu znaleźć wiele interesujących skał. Temu zagadnieniu poświęcamy poniższy artykuł. Dowiesz się z niego jakie skały występują na Śląsku i w których częściach województwa. 

Niejednorodność skał województwa śląskiego

Zanim odpowiemy na pytanie, jakie skały występują na Śląsku, warto zwrócić uwagę na niejednorodne pochodzenie różnych ich grup. Ta różnorodność jest niemal natychmiast zauważalna — podróżując po terenie województwa śląskiego, rzuca się w oczy zróżnicowanie formacji skalnych tam występujących. Nie trzeba być geologiem, aby to dostrzec.

Aby dostrzec tę różnorodność w pełnej krasie, warto zorganizować wycieczkę szlakiem śląskich skał. Dobrym rozwiązaniem przypadku osób, którym zależy na elastycznym przemieszczaniu się, będzie wynajem busa. Tym bardziej jest to świetna opcja, bo w województwie śląskim można w wielu miejscach zarezerwować przewóz, który zawiezie nas w nawet trudno dostępne tereny skalne zlokalizowane w okolicy. Choćby pod tym adresem można zamówić busa: https://sigmatourist.pl/wynajem-busa-i-autokaru-sosnowiec/ 

Skupmy się już teraz na konkretnych skałach, które można spotkać w poszczególnych częściach województwa śląskiego.

Grupy skał występujących na Śląsku

Województwo Śląskie nie stanowi homogenicznego obszaru pod względem geologicznym. Jest wręcz przeciwnie. Pora pokazać tę różnorodność omawiając występowanie skał w różnych częściach województwa.

Wyżyna Częstochowska skałami wapiennymi stoi

W północnej części województwa dominującym rodzajem skał są skały wapienne.  Kształtowały się one na przestrzeni milionów lat — powstały w okresie Jury. Wtedy na obszarze dzisiejszego województwa Śląskiego znajdowało się morze. Swój imponujący wygląd skały zawdzięczają procesom erozji, które nadały im mocno nieregularny kształt. Dzięki specyficznym skałkom i turniom tereny te cieszą się dużą popularnością wśród fanów wspinaczki. 

Podziwiając skały znajdujące się na Wyżynie Częstochowskiej, warto też zajrzeć na zamek w Ogrodzieńcu, czy odwiedzić Góry Sokole. 

Zlepieńce w okolicach Tarnowskich Gór

Przechodząc do kolejnej grupy skał występujących na Śląsku, trzeba spojrzeć na tereny wokół Tarnowskich Gór. W tym miejscu dominują skały osadowe. Podobnie jak w przypadku skał na Wyżynie Częstochowskiej, tak tutaj formacje skalne powstały w efekcie występującego tu niegdyś morza. Kształtowanie skał na tym terenie zaczęło się 250 milionów lat temu. 

Przestrzeń ta jest również warta uwagi z punktu widzenia turystycznego. Będąc w okolicy, warto odwiedzić zabytkową kopalnię srebra — jest ona jedyną w Polsce podziemną trasą turystyczną, która oferuje możliwość zwiedzania przestrzeni dawnej kopalni srebra.

Skały osadowe Beskidu Śląskiego

Podobnie jak w wyżej wymienionych regionach, tak w rejonie Beskidu Śląskiego niegdyś było morze. Obecność wód na tym obszarze również sprawiła, że dziś przybywający tu turyści mogą podziwiać fantastyczne formacje skalne. 

Beskid Śląski to również obecność zlepieńców — litych i grubookruchowych skał, które atrakcyjność zawdzięczają różnorodności kolorystycznej. W tym regionie można również spotkać skały magmowe. Są one jednak stosunkowo rzadsze w porównaniu z obecnymi tu skałami osadowymi. 

Eksplorację beskidzkich skał warto połączyć z górskim trekkingiem. W końcu Beskid Śląski to idealne miejsce do wędrówek, również dla osób niewprawionych w górskich bojach. 

Wymienione miejsca nie są jedynymi, w których występują skały w województwie śląskim, ale wydają się szczególnie wartymi odwiedzenia. Zwłaszcza w wiosenne lub letnie dni.