Klasztor benedyktynów w Lubiniu

Początki klasztoru benedyktynów w Lubiniu sięgają XI wieku. Benedyktyni stworzyli tu opactwo, wokół którego rozwinęła się wieś, która była własnością klasztoru aż do konfiskaty majątku przez rząd pruski. Za fundatora opactwa uznaje się króla Bolesława Śmiałego. W 2009 roku Prezydent RP nadał klasztorowi tytuł pomnika historii. W pobliżu klasztoru przechodzi odcinek szlaku św. Jakuba (Camino de Santiago de Compostela).

klasztor Benedyktynów w Lubiniu

klasztor Benedyktynów - Lubiń klasztor Benedyktynów - Lubiń