Klasztor filipinów na Świętej Górze

Klasztor filipinów na Świętej Górze to Sanktuarium Świętogórskiej Róży Duchownej.
17 grudnia 1970 r. Papież Pawła VI wyniósł Świętogórski klasztor do godności Bazyliki Mniejszej. Bazylika zbudowana jest na okrągłym planie, z kopułą wieńczącą kościół.

klasztor na Świętej Górze w Gostyniu
klasztor na Świętej Górze w Gostyniu

Klasztor  jest zbudowany w formie baroku włoskiego.

Ołtarz w Bazylice świętogórskiej
Ołtarz z obrazem Matki Bożej z Dzieciątkiem

ambona w Bazylice świętogórskiej
ambona wsparta na postaci Murzyna