Opactwo Benedyktynów w Tyńcu

Opactwo Benedyktynów w Tyńcu z kościołem pw. św. Piotra i św. Pawła położone jest malowniczo na wapiennym wzgórzu nad rzeką Wisłą. Opactwo jest otwarte dla tych, którzy poszukują duchowego wsparcia. Oferowane są tam rekolekcje, warsztaty inspirowane Regułą św. Benedykta.
Tyniec

Klasztor benedyktynów w Lubiniu

Początki klasztoru benedyktynów w Lubiniu sięgają XI wieku. Benedyktyni stworzyli tu opactwo, wokół którego rozwinęła się wieś, która była własnością klasztoru aż do konfiskaty majątku przez rząd pruski. Za fundatora opactwa uznaje się króla Bolesława Śmiałego. W 2009 roku Prezydent RP nadał klasztorowi tytuł pomnika historii. W pobliżu klasztoru przechodzi odcinek szlaku św. Jakuba (Camino de Santiago de Compostela).

klasztor Benedyktynów w Lubiniu

klasztor Benedyktynów - Lubiń klasztor Benedyktynów - Lubiń