Warta

Warta – największy dopływ Odry. Źródła Warty znajdują się na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Do Odry wpływa w Kostrzyniu nad Odrą.

 

Poniżej zdjęcia rzeki Warty przepływająca przez Śrem (woj. Wielkopolskie)

Warta przepływająca przez Śrem

Warta Śrem