Kościół św. Barbary w Jaszkowie

Późnogotycki kościół św. Barbary w Jaszkowie zbudowany został w XV wieku.  W świątyni znajduje się barokowy ołtarz, przy którym  można zobaczyć obrazy Trójcy Świętej i świętej Barbary.

kosciół św. Barbary w Jaszkowie

Z Jaszkowem związana jest postać bł. Edmunda Bojanowskiego, gdzie obok kościoła (na plebani) otwarł nowicjat Sióstr Służebniczek NMP. Po śmierci Edmunda Bojanowskiego jego ciało zostało złożone w podziemiach kościoła św. Barbary w Jaszkowie (w 1930 r. przewieziono zwłoki Edmunda Bojanowskiego do Żabikowa – gdzie znajduje się Dom Generalny i Nowicjat Zgromadzenia Sióstr Służebniczek).

Jaszkowo - pomnik  bł. Edmunda Bojanowskiego kosciół  św. Barbary w Jaszkowie