Ratusz w Kórniku

Ratusz w Kórniku (powiat poznański) zbudowany jest w stylu neobarokowym w miejscu barokowego ratusza, który spłonął w 1909 roku. Posiada mansardowy dach, z którego wychodzi wieżyczka z hełmem zakończonym iglicą. Na wieżyczce znajduje się zegar. Obecnie ratusz jest siedzibą Urzędu Miasta i Gminy.

ratusz w Kórniku

Klasztor filipinów na Świętej Górze

Klasztor filipinów na Świętej Górze to Sanktuarium Świętogórskiej Róży Duchownej.
17 grudnia 1970 r. Papież Pawła VI wyniósł Świętogórski klasztor do godności Bazyliki Mniejszej. Bazylika zbudowana jest na okrągłym planie, z kopułą wieńczącą kościół.

klasztor na Świętej Górze w Gostyniu
klasztor na Świętej Górze w Gostyniu

Klasztor  jest zbudowany w formie baroku włoskiego.

Ołtarz w Bazylice świętogórskiej
Ołtarz z obrazem Matki Bożej z Dzieciątkiem

ambona w Bazylice świętogórskiej
ambona wsparta na postaci Murzyna

Ratusz w Bninie

Barokowy ratusz w Bninie zbudowany został w XVIII wieku. Znajduje się na prostokątnym rynku – położony jest  na planie prostokąta. Na mansardowym dachu znajduje się wieża zakończona iglicą z herbem rodu Działyńskich. Na wieży jest zegar.

ratusz w Bninie