Kościół św. Barbary w Jaszkowie

Późnogotycki kościół św. Barbary w Jaszkowie zbudowany został w XV wieku.  W świątyni znajduje się barokowy ołtarz, przy którym  można zobaczyć obrazy Trójcy Świętej i świętej Barbary.

kosciół św. Barbary w Jaszkowie

Z Jaszkowem związana jest postać bł. Edmunda Bojanowskiego, gdzie obok kościoła (na plebani) otwarł nowicjat Sióstr Służebniczek NMP. Po śmierci Edmunda Bojanowskiego jego ciało zostało złożone w podziemiach kościoła św. Barbary w Jaszkowie (w 1930 r. przewieziono zwłoki Edmunda Bojanowskiego do Żabikowa – gdzie znajduje się Dom Generalny i Nowicjat Zgromadzenia Sióstr Służebniczek).

Jaszkowo - pomnik  bł. Edmunda Bojanowskiego kosciół  św. Barbary w Jaszkowie

 

 

Kościół pw. św. Jakuba Apostoła w Żabnie

Kościół pw. św. Jakuba Apostoła w Żabnie to zabytkowa, drewniana, jednonawowa świątynia zbudowana na planie krzyża w roku 1789. Kościół ufundował Jakub Biliński właściciel wsi. Od strony wejścia do świątyni znajduje się wieża o przekroju kwadratu z zegarem. Wieżę wieńczy metalowy hełm z latarnią oraz z krzyżem. Wewnątrz wieży znajdują się dzwony.

Kościół pw. św. Jakuba Apostoła w Żabnie

Przy kościele znajduje się cmentarz parafialny.

Kościół pw. św. Jakuba Apostoła w Żabnie

 

Wnętrze kościoła jest w stylu późnobarokowym. W ołtarzu głównym znajduje się obraz św. Jakuba Starszego Apostoła (patrona kościoła) oraz św. Katarzyny. W ołtarzu bocznym po lewej stronie znajduje się obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem a po prawej stronie obraz św. Józefa.

wnętrze kościoła pw. św. Jakuba Apostoła w Żabnie